مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش

| هشتم آبانماه ماه 1402

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش ، عصر روز دوشنبه با حضور اکثریت اعضا در محل دفتر انجمن برگزار گردید. در این جلسه ابتدا اعضای محترم هیئت امنا گزارشی از فعالیتها و کارهای انجام شده طی دوره تصدی خود مطرح و به جلسات و نشستهای برگزار شده طی این مدت اشاره و برخی از دستاوردها و نتایجی را که نتیجه این جلسات و پیگیریهای اعضای محترم انجمن بود را به استحضار اعضای انجمن رساندند . پس از آن با پیشنهاد تعدادی از اعضای حاضر و بیان دلایل و توضیحات آنها ، مقرر گردید برای برگزاری مجمع، تنفس سه ماهه ای اعلام گردد تا جلسه آتی مجمع عمومی انجمن با حضور حداکثری اعضا برگزار گردد. این پیشنهاد مورد موافقت اعضا قرار گرفت. زمان برگزاری مجمع برای اوایل اسفندماه تعیین که تاریخ آن متعاقباً اعلام خواهد شد.