درباره انجمن

انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش به عنوان یک تشکل فراصنفی و غیر انتفاعی , در راستای توسعه همه جانبه کیش و به منظور تلاش برای بهبود و گسترش فضای کسب و کار و کارآفرینی در جزیره زیبای کیش ، فعالیت خود را از سال ۱۳۸۶ آغاز نمود.
کوشش انجمن بر آنست تا با همکاری موثر با سازمان منطقه آزاد کیش برای تدوین یا اصلاح قوانین و مقررات و ضوابط ناظر بر فعالیت های اقتصادی و اجتماعی جزیره ، اقدام موثر داشته و از طرفی در جهت استیفای حقوق و دفاع از منافع حرفه ای سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش گام بردارد و نسبت به جلب حمایت سازمان منطقه آزاد کیش از طریق ارائه پیشنهادها و همکاری‌های اقتصادی و اجتماعی تشریک مساعی نماید و با برگزاری نشست‌های دوره‌ای مشترک با معاونت های ذیربط سازمان به منظور تبادل نظر و تقسیم کار در موضوعات مورد توافق و علاقه طرفین همکاری نماید.
از سویی انجمن تلاش دارد تا با برقراری ارتباط با نهادهای تخصصی بین‌المللی نظیر کنوانسیون بین‌المللی مناطق آزاد جهان در راستای حضور در جامعه جهانی و تعاملات بین‌المللی در زمینه های اقتصادی و گردشگری و تاسیس انجمن های سرمایه‌گذاری مشترک با سایر مناطق آزاد کشور و جهان همکاری‌های گسترده‌ای را ایجاد نماید .همچنین تلاش برای جذب و هدایت موسسات و شرکت‌های صنعتی بازرگانی و خدماتی ایرانی خارج از کشور به سوی سرمایه گذاری در جزیره کیش و برگزاری گردهمایی های ملی و بین‌المللی مربوط به سرمایه گذاری و کارآفرینی، و تولید گزارش‌های کارشناسی و آماری در مورد سرمایه گذاری و بازار کسب و کار در جزیره و بازارهای بین المللی و پولی از طریق ماموریت های انجمن سرمایه گذاران کیش می باشد.