حضور پررنگ انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش در نمایشگاه کیش اینوکس 2023

| بیستم آبانماه ماه 1402

سومین روز نمایشگاه اینوکس 2023 کیش ، برای اعضای انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان روز  بسیار مغتنم و پرباری بود. در این روز اعضای انجمن جلسه ای با آقای دکتر عبدالملکی دبیر شورای عالی مناطق آزاد داشتند که مشروح آن به اطلاع خواهد رسید.

از دیگر نشستها و بازدیدهای انجمن در این روز ، دیدار شهردار تنکابن ، استاندار کهکیلویه و بویراحمد و معاونین وی از غرفه و جلسه با دبیر کل و تنی چند از اعضای انجمن بود . دیدار و گفتگو با مدیر تلویزیون AIU در  نمایشگاه از دیگر برنامه های این روز بود. در پایان روز سوم جناب آقای دکتر سرهنگی مدیرعامل محترم سازمان منطقه آزاد کیش نیز بازدیدی از غرفه داشتند .اعضای انجمن در روزهای سوم و چهارم نمایشگاه میزبان چندتن از سرمایه گذاران ، صاحبان مشاغل و بومیان و کیشوندان محترم نیز بودندو