جلسه هم اندیشی اعضا انجمن با حضور ویژه سفیر ایالت متحده مکزیک

| 22 اردیبهشت 1401

در این جلسه که با حضور اکثریت اعضا انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش و با حضور ویژه سفیر ایالت متحده مکزیک در دفتر انجمن برگذار گردید، موضوعات مختلفی از جمله نحوه حضور تماشاگران مکزیکی در جامع جهانی 2022 قطر در کیش، افزایش تبادلات تجاری بین دو کشور، ارتباط بازرگانان دو کشور و افزایش تعاملات مورد بحث و بررسی قرار گرفت.