جلسه هم اندیشی اعضای انجمن سرمایه گذاران با آقای همتی مدیر حقوقی سازمان

| شانزدهم مرداد 1402


جلسه هفتگی انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش با حضور آقای حسین همتی ، مدیر محترم حقوقی سازمان منطقه آزاد کیش عصر روز دوشنبه 16 ام مرداد ماه در محل دفتر انجمن برگزار گردید.
در ابتدای جلسه آقای مهندس قریب با توجه به ارائه لایحه برنامه هفتم توسعه از سوی دولت به مجلس ، به برخی مغایریتهای آن با قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و مشکلات و موانع عظیمی که برای اداره و حکمرانی و همچنین سرمایه گذاری در مناطق آزاد ایجاد می نماید گوشزد و به جلسات و نشستهایی که در این خصوص با حضور کارشناسان خبره و فعالین اقتصادی مناطق آزاد کشور درحال انجام است  اشاره نمود . همچنین در ادامه به برخی موارد منجمله کاهش شدید تعداد پروازها بعنوان موانع مهم حضور گردشگران برای سفر به کیش تاکید نمود.
در ادامه جناب آقای همتی با اشاره به ظرفیت و تجربه بسیار موفق و کارآمد بخش خصوصی جزیره کیش و سرآمد بودن آن نسبت به سایر مناطق آزاد ، آن را مایه مباهات جزیره و مشاوری توانمند و مجرب برای سازمان دانست.  سپس به مشکلات و مسائل حقوقی سازمان درخصوص سرمایه گذاریها  که برخی ناشی از تغییر مدیریتها و عدم انسجام و یکپارچگی در تشکیلات سازمان ، و برخی ناشی از تفسیر اشتباه در قوانین کلی کشور و مغایرت آن با قانون چگونگی اداره مناطق آزاد بود اشاره نمود. همچنین وی به پیگیریهای واحد حقوقی سازمان درمورد واگذاری کیش ایر و شرکت آب و برق که به بخش خصوصی انجام شده و تلاش جهت بازگردندان آن به سازمان منطقه آزاد کیش را نیز یکی از موارد اولویت حوزه مدیریتی خود دانست. وی گفت: پرونده های سرمایه گذاریهای نیمه تمام و مباحث حقوقی آنها هم جزء مواردی است که مجدانه درحال بررسی و پیگیری آنها تا کسب نتیجه مطلوب هستیم. وی یکی دیگر از عوامل ناکارآمد و بازدارنده در روند اجرای امور را دخالتهای بیش ازحد ارگانها در امور سازمان برشمرد که باعث محافظه کار شدن مدیران و کند شدن گردش کار سازمانی گردیده است. متناسب سازی بدنه حقوقی سازمان با وظایف و رویکردهای حکمرانی آن می تواند تا حدود زیادی این مشکل را برطرف و روند اجرائی را تسریع بخشد .
در ادامه تعدادی از اعضای محترم انجمن ضمن بیان کلی مشکلات حقوقی و اجرائی در جزیره پیشنهاداتی نیز ارائه نمودند . از جمله پیشنهاداتی که در جلسه توسط اعضای محترم عنوان گردید می توان به موارد زیر اشاره نمود :
-    تشکیل جلسات شورای شهرسازی و کمیسیون اقتصادی با دعوت از سرمایه گذار ذیربط
-    بررسی پرونده های سرمایه گذاران و اتخاذ تصمیمات عام درخصوص مشکلات مشترک بین آنها و تسریع در اجرائی نمودن آن
-    بررسی قوانین مربوط به جرایم و دیرکردها و تسهیل نمودن جهت اجرایی شدن
-    پایداری قراردادهای سرمایه گذاران با سازمان و تلاش درجهت رفع موانع سرمایه گذاران
-     درج حداقل سه عنوان از فعالیتهای شرکتها در مجوز فعالیت اقتصادی آنها
-     بحث توسعه فضاهای فرهنگی و دراختیار قراردادن آنها به بخش خصوصی
-     استفاده از پلتفرمها و بسترهای هوشمند جهت اطلاع رسانی و آموزشهای همگانی 
در پایان آقای همتی ضمن پاسخگوئی به برخی مسائل عنوان شده در جلسه ، گزارش مختصری از اقداماتی را که انجام و یا درحال رایزنی و پیگیری بود ارائه و از اعضا جهت نشستهای انفرادی دعوت و قول همه گونه مساعدت و همکاری را دادند.