جلسه هفتگی با موضوعیت جام جهانی 2022 قطر

| 18 اسفند 1400

جلسه هفتگی انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش در روز چهارشنبه مورخ 1400/12/18 با حضور گروهی از اعضا محترم انجمن و با حضور مهمان ویژه این جلسه (جناب آقای تهرانی) در دفتر انجمن برگزار گردید.

در این جلسه ابتدا جناب آقای مهندس قریب دبیر کل انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش توضیحاتی در مورد مزیت های رقابتی کیش به عنوان یک مکان پشتیبان برای برگزاری جام جهانی فوتبال 2022 قطر در این جزیره بیان کردند. سپس به اهمیت فراهم سازی زیرساخت درست و کارآمد، لزوم برنامه ریزی های منسجم و دقیق و تقسیم مسئولیت بین سازمان منطقه آزاد کیش و انجمن سرمایه گذاران برای برگزاری این رویداد مهم و همچنین لزوم برگزاری یک نشست مطبوعاتی گسترده برای اعلام عمومی این رویداد و دعوت از سایر نهادها جهت همکاری اشاره کردند.

پس از آن مهمان جلسه آقای تهرانی ارائه خود با موضوع برنامه های پیشنهادی برای برگزاری جشنواره ای متفاوت و هیجان انگیز در بازه برگزاری جام جهانی فوتبال 2022 قطر در کیش ارائه کردند و پس از آن هر یک از اعضا انجمن به بررسی نقاط قوت و ضعف برنامه های پیشنهادی پرداختند و همچنین نظرات و پیشنهادات خود را بیان نمودند.

در پایان جناب آقای مهندس قریب به لزوم همکاری و هماهنگی کلیه نهادها با یکدیگر اشاره کردند و فرمودند موفقیت این جشنواره در گرو برنامه ریزی دقیق و وجود هماهنگی بین کلیه ی نهادها و ارگان های مربوطه است. تا بتوان از این رویداد دستاوردی بزرگ و به یادماندنی برای جزیره کیش به ارمغان آورد.