جلسه هفتگی با حضور آقای دکتر عاشوری زاده

جلسه هفتگی انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش با حضور آقایان قریب ، ابراهیمی ، حاتمی ، صفا ، سادات نجفی ، صباغیان ، صدوق ، پناهی ، کتابفروش ،اکباتانی و با دعوت از آقای دکتر رضا عاشوری‌زاده ( قائم مقام ستاد ایران ما) در دفتر انجمن سرمایه گذاران برگزار گردید .