جلسه هفتگی انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش

| اول آبانماه ماه 1402

به نام خدا 
جلسه دوشنبه اول آبانماه 1402 با حضوراعضای انجمن در محل دفتر انجمن برگزار گردید . اولین موضوع ؛ برگزاری مجمع عمومی انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش بود که هماهنگیهای لازمه درخصوص نحوه برگزاری آن در تاریخ هشتم آبانماه ، انجام شد. پس از آن موضوع برگزاری نمایشگاه اینوکس 2023 کیش مطرح گردید که از تاریخ 15 لغایت 18 آبانماه در محل دایمی نمایشگاههای کیش برگزار خواهد شد و مقرر گردید انجمن غرفه ای در نمایشگاه دراختیار داشته و در ساعات بازدید نمایشگاه اعضای محترم انجمن در غرفه حاضر و درخصوص فعالیتهای خود با بازدید کنندگان گفتگو نمایند. آخرین مبحث مطرح شده برنامه های روز ملی کیش در تاریخ 20 آبانماه بود که پس از اعلام نظر چند تن از اعضا ، مقرر گردید هریک از اعضا پیشنهادات خود را جهت برگزاری بهتر این رویداد ارائه نمایند.
این جلسه ساعت 19:30 پایان یافت.