جلسه هفتگی انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش در خرداد ماه

| هفتم خرداد ماه 1403

جلسه هفتگی انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش ، عصر روز دوشنبه هفتم خرداد ماه با حضور آقای مهندس امیرمیثم گیاهی منتور کسب و کار در دفتر انجمن برگزار گردید.
اشاره به موضوعاتی چون کسب و کارهای آنلاین و لزوم آشنائی و آموزش و همچنین بکارگیری فضای دیجیتال جهت رونق بخشی به فعالیتهای اقتصادی هریک از سرمایه گذاران و همچنین بخشهای اقتصاد کلان از جمله مواردی بودند که در این جلسه درخصوص آنها صحبت و آقای گیاهی روشهائی برای بکار گیری آن برای بهبود شرایط اقتصادی جزیره کیش ارائه نمودند. در بحث استفاده از موتورهای جستجوگر برای دستیابی سریعتر بازارهای هدف ( که در بحث این جلسه گردشگران ورودی به کیش بودند ) در جهت شناسائی بهترین امکانات رفاهی تفریحی ، سرمایه گذاری و کسب و کار در جزیره کیش ، وی راهکارهای عملی برای سرعت بخشیدن معرفی نمود و پیشنهاداتی جهت سرمایه گذاری در تعدادی از سایتها که هم سودآوری برای سرمایه گذار دارد و هم با شناساندن و معرفی ظرفیتهای گردشگری یا سرمایه گذاری جزیره کیش ، می تواند رونق اقتصادی برای همه قشرهای فعال در جزیره کیش بهمراه داشته باشند را بیان نمود. 
در بخش پایانی این جلسه نیز ، مدعوینی از شرکت بیمه آسیا و نماینده بیمه آسیا در جزیره کیش حاضر و درخصوص تشکیل صندوق بیمه جهت استفاده از ظرفیتهای بیمه آسیا در بخش پوششهای بیمه ای و درمان بحث و تبادل نظر گردید . مقرر گردید در نشست آتی که در هفته های پیش رو تشکیل خواهد گردید ، ضمن ارائه پروپزال مناسب با درخواستهای سرمایه گذاران برای افراد عام جزیره ، این پیشنهادات در انجمن و با حضور اعضا بررسی و تصمیم گیری نهائی گردد.