جلسه هفتگی اعضای انجمن سرمایه گذاران با حضور آقای ساویز مدیر سرمایه گذاری سازمان

| سی ام مرداد 1402

جلسه هفتگی انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش عصر روز دوشنبه 30 ام مرداد ماه با دعوت از جناب آقای ساویز ، مدیر سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش ، در محل دفتر انجمن برگزار گردید. 

پیش از شروع جلسه ، اعضای انجمن درخصوص همایش استارت آپ سرمایه گذاری که قرار است در اوایل مهر ماه در جزیره کیش برگزار گردد به شور و مشورت پرداخته و نقطه نظرات و برنامه های پیشنهادی خود را در جهت کسب فرصتهای سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذاران در این همایش بیان نمودند.

با ورود جناب آقای ساویز و شروع رسمی جلسه ، در ابتدا آقای قریب دبیر کل انجمن ضمن خوش آمد گوئی به ایشان , با اشاره به جلسات دوره های قبل با مدیران سرمایه گذاری، ضمن اشاره به اشراف ایشان به مشکلات و مسائل سرمایه گذاران فعلی جزیره ، خواستار دقت نظر سازمان و سعی در رفع مشکلات آنها که عموماً مشابه و یکسان هستند، نمود.

آقای ساویز در ابتدای صحبتهای خود به سیاستها و قوانین دبیرخانه بر مناطق آزاد که متأسفانه از سال گذشته شدت عمل بیشتری گرفته و سایه آن بر مناطق آزاد بیشتر شده و درنتیجه باعث گله مندی و بعضاً تناقض با برخی قوانین چگونگی اداره مناطق آزاد گردیده ، اشاره نمود و درعین حال عنوان نمود که برخی از این قوانین اگر بصورت درست و ضابطه مند عمل گردند چه بسا باعث رونق سرمایه گذاری و ایجاد فضای مثبت در جزیره گردند، گفت : باتوجه به فرصتهای سرمایه گذاری تعریف شده جدید و عملیاتی شدن آنها ، جزیره از حالت رکود خارج و رونق و پویائی به جزیره برگردانده می شود. در بحث ضوابط حاکم بر سازمان نیز ، تلاش بر مقررات زدائی و خروج از قوانین پیچیده و دست و پاگیر نموده ایم که با اصلاح و تغییر برخی شیوه نامه ها و دستورالعملها ، سعی در رفع مشکلات فعلی که عموماً برای بسیاری از پروژه ها یکسان و مشابه است شده است. آقای ساویز همچنین عنوان نمود : با دسته بندی پروژه ها و اعمال این شیوه نامه ها درمورد پروژه های موجود ، بسیاری از آنها مانع زدائی شده بطوریکه بدون نیاز به بروکراسی های رایج اداری ، و با توجه به پیشرفت فیزیکی ، فعالیت خود را ادامه و در پایان هر دوره ساخت ، باتوجه به پیشرفت حاصل آمده ، مراحل ساخت و ساز تا پایان ادامه یافته و پس از آن نسبت به صدور پایان کار و سایر امور تصمیم گیری خواهد گردید. درخصوص قراردادهائی هم که تا پایان دوره ساخت هیچ پیشرفتی نداشته اند تصمیمات جدی و مقتضی اخذ می گردد. درمورد پایداری قراردادهای سازمان با اشخاص حقیقی و حقوقی ، کاهش ضرایب تمدید دوره ساخت بالاخص برای هتلها و مراکز گردشگری نیز مصوبات مطلوبی اخذ گردیده بطوریکه دوره ساخت تا پایان اتمام پروژه به مدت نامحدود قابل تمدید می باشد.

پس از سخنان آقای ساویز ، پیشنهادات و انتقاداتی از سوی اعضای محترم انجمن مطرح گردید که به اهم به موضوع جرایم دیرکرد اشاره و خواستار بازنگری اساسی از سوی سازمان شدند و باتوجه به اینکه در داخل کشور هیچگونه جرایم دیرکرد شامل حال پروژه های ساختمانی نمی گردد لذا در مناطق آزاد که باید مزیتهای رقابتی داشته باشد هیچگونه دلیلی برای اخذ این جرایم سنگین از پروژه ها وجود ندارد.

همچنین  تعدادی از سرمایه گذاران به مشکلات حوزه سرمایه گذاری اشاره نمودند و خواستار اصلاح آنها شدند که ازجمله آنها می توان به موارد زیر اشاره نمود ؛

- اصلاح  قراردادها و شیوه نامه های مرتبط با ساخت و سازها اعم از مفاد قرارداد ، دوره ساخت ، پایداری قرارداد ، الحاقیه های فیمابین که باید در همه آنها شرایط روز ، کمبودها و مشکلات جاری کشور لحاظ و منطبق بر شرایط روز تنظیم و توافق گردد.

- ایجاد شرایط بهینه در بحث صنایع جهت تهیه مواد اولیه ، استفاده از مزیتهای مناطق آزاد که درحال حاضر همه آنها حذف و قوانین سختگیرانه تری ، حتی نسبت به سرزمین اصلی اعمال گردیده که باعث دلسردی و خروج سرمایه در این بخش نیز گردیده است.

- اصلاح شیوه نامه ها، بکارگیری از کارشناسان خبره و آگاه به مسائل و مشکلات جزیره در هنگام تنظیم قراردادها 

- هم اندیشی با انجمنها و تشکل های صنفی در زمان تنظیم و تصویب قوانین و شیوه نامه ها ، قبل از آنکه بصورت قانون اجرائی گردد.

- حذف و یا کاهش جرائم پروژه های فعال و در حال ساخت و اعمال جرائم براساس بهای قرارداد و نه برپایه قیمت روز زمین  

در پایان آقای ساویز با اشاره به اینکه بسیاری از موارد مطرح شده در جلسه ، درحال بررسی و اصلاح می باشد و مصوبات مربوطه نیز تنظیم و آماده ابلاغ می باشند ، از فعالین و سرمایه گذران خواستار همراهی و ارائه پیشنهادات و راهکارهای منطقی برای حل مشکلات و رفع موانع گردیدند.