جلسه نمایندگان انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش و مجمع سازندگان با اعضای جامعه مهندسان کیش

| هشتم خرداد ماه 1403

 

روز سه شنبه هشتم خرداد ماه ساعت 10 صبح ، انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش میزبان اعضای جامعه مهندسان کیش و تنی چند از سازندگان و نمایندگان مجمع سازندگان کیش بود. این جلسه که به درخواست طرفین و با حضور آقای مهندس صفائی نماینده محترم معاونت عمرانی سازمان منطقه آزاد کیش و آقای دکتر رضا مسرور تشکیل گردید ، درخصوص حضور جامعه مهندسان ، اهداف این جامعه درجهت پیشبرد نظارت عالیه بر پروژه های ساختمانی و سرمایه گذاریهای انبوه ، تعرفه های اعلامی ازسوی جامعه مهندسان بحث و گفتگو شد. در ابتدای جلسه آقای مهندس صفائی به بیان علت تشکیل این جامعه در کیش که بنا به درخواست و تاکید دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد بوده و ساختار شکل گیری آن و همچنین جلسات متعددی که در طی یکسال گذشته با اعضای این تشکل درخصوص تدوین شیوه نامه ها داشتند اشاره نمود. سپس سرمایه گذاران حاضر در جلسه ضمن اعلام نارضایتی ازعدم حضور در این جلسات و دخالت در تنظیم شیوه نامه ها،  دلایل مخالفت خود را،  با توجه به اینکه در تمام مراحل پروژه ، از طراحی تا ساخت برطبق جواز و قوانین راه و شهرسازی ،  از مهندسان و ناظرین خبره و معتمد خود در اجرای پروژه ها بهره می برند ، بیان نمودند . سپس آقای مهندس حیدری وند بعنوان رئیس جامعه مهندسان کیش ضمن بیان توضیحاتی از ابتدای شکل گیری جامعه مهندسان ، لزوم بهره گیری و استفاده از مهندسان ذیصلاح دارای پروانه اشتغال مهندسی و کد شهرسازی و ساکن جزیره طبق قانون نظلم مهندسی را در راستای افزایش کیفیت ساخت ساختمانها بخصوص ساختمانهای بلندمرتبه را یادآور شد. وی توضیحاتی درخصوص تعرفه ها و چگونگی اعمال آن در پروژه ها بیان نمود و بخشهایی از شیوه نامه تدوین شده را برای حاضرین توضیح داد.
در پایان مقرر گردید شیوه نامه پیشنهادی از سوی جامعه مهندسان ، دراختیار کلیه اعضای انجمن و سرمایه گذاران قرار گرفته و پس از بررسی و مطالعه آن ، در جلسه دیگری اجماع حاصل و نتیجه نهائی براساس توافق طرفین بخصوص در بحث تعرفه ها جهت تصمیم نهائی به سازمان ارائه گردد.