جلسه انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان با اداره امور مالیاتی

| یازدهم دی ماه 1402

به نام خدابه نام خدا
جلسه هفتگی انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش عصر روز دوشنبه  11 دی ماه با دعوت از جناب آقای کمالی ، مدیریت محترم حسابرسی مالیاتی سازمان منطقه آزاد کیش با دستور جلسه بررسی قوانین و مقررات مالیات در مناطق آزاد و بررسی موانع و مشکلات سرمایه گذاران در امور مالیاتی ، در محل دفتر انجمن برگزار گردید. 
در ابتدای جلسه آقای قریب ضمن تشکر از قبول دعوت ، درخواست نمود تا باتوجه به شرایط حضور خود مدیران در کیش و ارتباط با مسائل و مشکلات ساکنین و فعالین جزیره ، گزارشات متقن و کارشناسی شده از وضعیت موجود به وزارتخانه مطبوع ارائه دهند تا وضع دستورالعملها و قوانین با شفافیت و بررسی جوانب موجود صورت پذیرد . بحث مالیاتها و ارزش افزوده نیز از مواردی بود که درخواست نمود درمورد آنها صحبت گردد.
آقای کتابفروش رئیس سندیکای صاحبان صنایع ، به عدم همسوئی بخش قانونگذاری و اجرائی اشاره کرد و برخی معضلات و مشکلات بوجود آمده برای فعالین اقتصادی را ناشی از عدم توجه دستگاه اجرا به قانونهای وضع شده دانست ، بخش دیگری از سخنان وی به عدم آشنائی مدیران مالی با قوانین و تکالیف خود در مناطق آزاد اختصاص داشت و تامل و درنگ این مدیران و کارشناسان در بررسی پرونده ها و کارشناسی آنها را خواستار شد .
آقای کمالی با بیان این مطلب که مالیات پاک ترین منبع درآمد دولت است به ساختار وزارت اقتصاد اشاره کرد که دو هدف مهم یعنی درآمدزائی از طریق اخذ مالیات و همچنین نظارت بر دستگاه اجرائی و چگونگی مصرف آن اشاره نمود. درخصوص معافیت مالیاتی نیز اعلام کرد که برای مشمول شدن آن، 1) باید مجوز اقتصادی داشته باشد 2) در منطقه آزاد فعال باشد ،3) اظهار نامه بدهد ، 4)برابر درآمد ابرازی معاف می شود.
در مورد ارزش افزوده نیز جلساتی با دبیر شورای عالی مناطق آزاد و مدیر سرمایه گذاری سازمان داشتیم که با کمک هم و پیگیریهائی که باید دبیرخانه انجام دهد ، امیدوارم زودتر نتیجه مطلوب حاصل آید
اولین کار که انجام داده ایم درمورد صنف حمل و نقل بود ، معافیت رانندگان با ارائه اظهارنامه مالیاتی بود که با کمک و راهنمائی مودیان مالیاتی با کمترین هزینه قابل انجام است . درمورد ماشینهای لوکس ، معافیت براساس قیمت کارشناسیسرزمین اصلی نخواهد بود بلکه براساس قیمت کارشناسی منطقه صورت می گیرد . وی گفت ما از تمام ظرفیتها برای معافیت مالیاتی استفاده می کنیم منجمله از ماده13 برای عملکرد ، از ماده 10 برای ارزش افزوده ، از ماده 132 برای نواحی صنعتی که شامل 5 سال باضافه 2 سال مازاد می باشد و برای صنعت گردشگری 5 سال از زمان بهره برداری.
آقای مهندس حاتمی درخصوص مالیات بر درآمد و استقلال مالیاتی سازمان منطقه آزاد کیش از استان ، و چگونگی بازپس گیری مالیات برا رزش افزوده پرداخت شده طی سنوات گذشته اشاره و درخواست پاسخگوئی نمود که آقای کمالی در مورد مالیات بر درآمد ، عدم نیاز به ثبت در سامانه مالیاتی اشخاص حقیقی تا 18 میلیارد تومان اشاره کرد ، درصورت تبدیل شدن سازمان امور مالیاتی به اداره کل ، از استان مستقل شده و می تواند تمام درآمد حاصل از مالیات را در خود جزیره خرج کند . درباره ارزش افزوده نیز چون قانون جدید اشاره نکرده که عطف ما به سبق شود ، پس قابل بازپس گیری نیست و پس از تاریخ تصویب قابل اجراست. مباحث ارجاع پرونده های مالیاتی کیش که به هرمزگان و یا سایر استانهای کشور فرستاده شده و پیگیری آن در اداره امور مالیاتی جزیره یکی دیگر از کارهائی است که اخیراً صورت گرفته است.
آقای نصر مشاور مالیاتی درخصوص عدم استفاده از ظرفیت ماده 12 قانون مالیات درمورد مودیان اشاره و خواستار دقت نظر و بازبینی نحوه اجرای آن در جزیره گردید که آقای کمالی اعلام نمود که باتوجه به جدید بودن قانون ، برای اجرا و رفع ایرادات آن مدتی زمان لازم است ولی اجرای آن و ثبت در سامانه مودیان مالیاتی قطعا به سود فعالین اقتصادی می باشد و آگاهی از ظرفیتها و امکانات آن هم بسیار سودمند خواهد بود.
پس از اتمام این جلسه ، اعضای انجمن درخصوص گردهمائی هفته آتی که با دعوت از آقای یزدان پناه و آقای مرعشی بمدت 2 روز در جزیره کیش برگزار خواهد شد گفتگو و درخصوص جلسات و مباحث قابل طرح در آن با یکدیگر به صحبت و تبادل نظر پرداختند.