تقدیر انجمن از خدمات ارزنده جناب آقای مهندس کردی داریان

تقدیر انجمن سرمایه گذاران و کار آفرینان کیش از خدمات ارزنده جناب آقای مهندس غلامرضا کردی  داریان معاون محترم شهرسازی شرکت عمران، آب و خدمات کیش به پاس قدردانی از خدمات ارزنده ایشان به مناسبت روز مهندس توسط گروهی از اعضای محترم انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش صورت پذیرفت.