برگزاری جلسه انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش با مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش

| هجدهم اردیبهشت ماه 1403

به نام خدا

روز سه شنبه ، هجدهم اردیبهشت ماه ، جلسه ای با حضور تنی چند از اعضای انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش  با آقای دکتر میرزائی مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش و سرپرست معاونت عمرانی و زیربنائی سازمان منطقه آزاد کیش برگزار گردید. 

در این نشست که بیش از 2 ساعت بطول انجامید سرمایه گذاران و فعالین اقتصادی کیش ، مسائل و مشکلاتی که ازنظر زیرساختهای توسعه و بخش عمرانی و ساخت و سازهای جزیره با آن مواجه بودند را به بحث گذاشتند . از جمله مواردی که در این جلسه ازسوی اعضا مطرح شد عبارت بودند از ؛

- کاستن بروکراسی حاکم بر سازمان که علاوه بر اتلاف وقت از سرمایه گذار ، باعث دلسردی و در نهایت خروج سرمایه و سرمایه گذار از جزیره می شود.

- لزوم انتخاب و گزینش افراد متخصص و آگاه و همراه در معاونت عمرانی و سایر معاونتهای سازمان که خواهان رفع مشکلات بوده و با تصمیمات درست و به موقع ، مانع از توقف و تعطیلی کار سرمایه گذار چه در بخش ساخت و سازها و چه در بخش صنعت و تولید گردند.

- انتصاب 1 نفر عضو موثر از مدیران ارشد سازمان در شرکت آب و برق ، تا بتوانند ضمن دفاع از حقوق کیشوندان، در مواقع لزوم با تصمیم گیری درست مانع از اقدامات سلیقه ای شرکت آب و برق شده و منافع سازمان و جزیره را حفظ نمایند.

- استفاده از تجربیات و نظرات بخش خصوصی بعنوان مشاور و بازوی مشورتی جهت اقدامات مدیریتی کلان جزیره کیش .

- بررسی امکان ورود بانکها در قراردادهای ساخت و ساز ، بصورتی که قدرالسهم بانک در قرارداد سرمایه گذار ( قرارداد اولیه با شرکت سرمایه گذاری )  لحاظ گردد تا اگر در انجام تعهدات ناتوان باشد ، بدون اینکه ضرری متوجه شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش گردد ، بانک یا شخص ثالث بتواند ضرر و زیان خود را جبران نماید.

- بررسی امکان اختصاص زمین به هتلها و مراکز خدماتی جهت ساخت مجتمع مسکونی برای پرسنل و نیروهای خدماتی به گونه ای که قابل فروش نباشد.

- تامین بسترهای حمایتی برای سرمایه گذاران و تضمین سرمایه گذاری آنها در مباحث پروژه های زیربنائی و زیرساختی جزیره.